Implementing Cisco Switched Networks (SWITCH)

Šiame penkių dienų trukmės mokyme išdėstomso išsamios žinios apie komutavimą (angl. switching) įmonės kompiuteriniame tinkle. Kurso dalyviai išmoksta sukurti optimalų ir esant poreikiui plečiamą įmonės kompiuterinį tinklą, įdiegti ir konfigūruoti tinklo įrenginius (Cisco firmos komutatoriai Catalyst Multilayer  Switches), sekti jų būseną ir pašalinti sutrikimus remiantis įmonės sudėtinio tinklo modelio teritorijos infrastruktūros moduliu (angl. the Campus Infrastructure module in the Enterprise Composite Network model). Teritorijos (angl. Campus) komutuojamasis tinklas apima IP duomenų, IP balso perdavimo (telefonijos) ir belaidžius sujungimus. Mokymo metu mokoma nustatyti virtualiuosius tinklus (angl. Virtual Networks (VLANS)), įdiegti skėtros medžio (angl. Spanning Tree) protokolą, InterVLAN maršrutizavimą, aukšto lygio pasiekiamumą teritorijos tinklo aplinkoje (angl. High Availability in a Campus Environment), belaidžio kliento prieigą, minimizuoti paslaugų praradimo ir duomenų vagystės riziką, konfigūruoti teritorijos komutatorius balso perdavimui. Esant galimybei sudaryti kelias dalyvių grupes, jie paskirstomi taip, kad vienoje grupėje mokytųsi dalyviai su kuo vienodesnėmis pradinėmis žiniomis. Mokymo kursas dėstomas lietuviškai, o mokymo medžiaga yra angliškai.

 

Rekomenduojama, kad dalyvių žinios prieš atvykstant į šį mokymą būtų ne mažesnės kaip: Cisco CCNA lygio žinios, anglų kalbos pagrindai.

 

Mokymo grubus turinys

  •   Tinklo reikalavimai.
  •   VLAN nustatymas.
  •   „Spanning Tree“ įdiegimas.
  •   Maršrutizavimo tarp VLAN įdiegimas.
  •   Didelių galimybių organizacijos teritorijos aplinkoje įdiegimas.
  •   Belaidžiai LAN (WLAN).
  •   Organizacijos teritorijos komutatorių sukonfigūravimas balso perdavimo palaikymui.
  •   Paslaugų praradimo ir duomenų pavogimo minimizavimas organizacijos teritorijos tinkle.

 

Mokymo dienotvarkė (mokymo temos planas) ir detalus turinys

Tai rekomenduojama dienotvarkė, galima ją reguliuoti atsižvelgiant į dalyvių žinias, įgūdžius ir pageidavimus. Jeigu dalyviai nėra ruošiami egzaminui, tuomet nebūtina išdėstyti visas temas, galima praleisti neaktualias temas, tačiau tai daryti reikia atsižvelgiant į tai, kad šis mokymo turinys yra optimalus remiantis daugiamete Cisco mokymo praktika.

1 diena. Mokymo įžanga. Tinklo reikalavimai. VLAN nustatymas.

 

8:30 – 9:00           Mokymo įžanga.

 

9:00 – 10:20         Įžanga į organizacijos teritorijos tinklus.

 

10:30 – 12:00       Organizacijos teritorijos infrastruktūros modulio aprašymas. Laboratorinis darbas „Mokymasis pradėti dirbti su Cisco Catalyst įranga“.

 

12:00 – 1:00         Pietūs

 

1:00 – 1:40           VLAN topologijų geriausios patirties įdiegimas.

 

1:40 – 3:00           VLAN įdiegimas. Magistralių įdiegimas.

 

3:00 – 4:20           Besiskleidžiančios VLAN konfigūracijos su VTP. Bendrųjų VLAN konfigūravimo klaidų ištaisymas.

 

4:20 – 5:00           Laboratorinis darbas „VLAN ir VTP konfigūravimas“.

 

2 diena. „Spanning Tree“ įdiegimas. Maršrutizavimo tarp VLAN įdiegimas.

 

8:30 – 9:30           STP aprašymas.

 

9:30 – 10:30         Laboratorinis darbas „Pirminių ir atsarginių pagrindinių tiltų (angl. bridge) sukonfigūravimas“.

 

10:30 – 11:00       RSTP įdiegimas.

 

11:00 – 12:00       Laboratorinis darbas „PVRST įdiegimas“.

 

12:00 – 1:00         Pietūs.

 

1:00 – 2:00           MSTP įdiegimas. Laboratorinis darbas „MST įdiegimas“.

 

2:00 – 3:10           Ryšio agregavimo su EtherChannel sukonfigūravimas. Laboratoriniai darbai: „EtherChannel sukonfigūravimas“, „Spanning Tree sutrikimų pašalinimas“.

 

3:10 – 4:00           Maršrutizavimo tarp VLAN aprašymas. Maršrutizavimo tarp VLAN daugelio OSI lygmenų komutatoriuje įgalinimas.

 

4:00 – 5:00           Laboratorinis darbas „Maršrutizavimas tarp VLAN“.

 

3 diena. Didelių galimybių organizacijos teritorijos aplinkoje įdiegimas.

 

8:30 – 10:20         Laboratorinio darbo „Maršrutizavimas tarp VLAN“ tęsinys.

 

10:30 – 12:00       CEF pagrįsto daugiasluoksnio pagal OSI komutavimo įdiegimas. Trečiojo lygmens pagal OSI perteklingumo sukonfigūravimas su HSRP.

 

12:00 – 1:00         Pietūs.

 

1:00 – 1:30           HSRP optimizavimas.

 

1:30 – 3:00           Laboratorinis darbas „HSRP įgalinimas ir optimizavimas“.

 

3:00 – 5:00           Trečiojo lygmens pagal OSI perteklingumo sukonfigūravimas su VRRP ir GLBP.

 

4 diena. Belaidžiai LAN (WLAN). Organizacijos teritorijos komutatorių sukonfigūravimas balso perdavimo palaikymui.

 

8:30 – 10:00         Įžanga į WLAN. WLAN topologijų aprašymas.

 

10:10 – 12:00       WLAN technologijos ir standartų paaiškinimas.

 

12:00 – 1:00         Pietūs.

 

1:00 – 3:00           Laboratorinis darbas „Komutatorių sukonfigūravimas WLAN“. Cisco WLAN klientų sukonfigūravimas.

 

3:10 – 5:00           WLAN įdiegimas ir sukonfigūravimas. Laboratoriniai darbai: „WLAN kontrolerio įdiegimas“, „kontrolerio sukonfigūravimas per interneto naršyklę“, „Belaidžio kliento sukonfigūravimas“ (esant laiko).

 

5 diena. Paslaugų praradimo ir duomenų pavogimo minimizavimas organizacijos teritorijos tinkle.

 

8:30 – 10:00         Balso perdavimo įdiegimo suplanavimas organizacijos teritorijos tinkle. Balso perdavimo srauto įdiegimas organizacijos teritorijos komutatoriuose.

 

10:00 – 11:00       Laboratorinis darbas „IP telefonijos palaikymo sukonfigūravimas“.

 

11:00 – 12:00       Komutatoriaus saugumo klausimų supratimas. Apsaugojimas nuo VLAN antpuolių. Apsaugojimas nuo apgaulingų antpuolių.

 

12:00 – 1:00         Pietūs.

 

1:00 – 2:00           STP saugumo mechanizmų aprašymas. SPT perdavimo kilpų prevencija. Tinklo komutatorių apsaugojimas.

 

2:00 – 3:30           Praktiniai darbai „Saugumo praktikų pritaikymas organizacijos teritorijos tinklo įrenginių apsaugojimui“, „Saugumo įrankių panaudojimas organizacijos teritorijos tinklo įrenginių apsaugojimui“.

 

3:30 – 4:30           Laboratorinis darbas „Saugumo įrankių panaudojimas“.

 

4:30 – 5:00           Klausimai, atsakymai.

 

Dėstymo metodika

Dėstoma tradiciniu būdu kompiuterizuotoje mokymo klasėje. Dalyviai atlieka praktines užduotis toje pačioje mokymo klasėje prisijungdami prie techninės įrangos esančios mokymo klasėje arba per internetą. Praktinės užduotys atliekamos po kiekvienos temos išdėstymo atsižvelgiant į praktinio darbo svarbą temai ir turimą laiką likusį mokymui. Dalyviai, pageidaujantys daugiau pasimokyti dirbti su įranga, galės prisijungti prie įrangos iš namų, viešbučio ar kitos vietos. Dėstymo metodika yra standartizuota pagal Cisco mokymo sistemą, mokymas - sertifikuotas Cisco, mokymo dalyviai gaus Cisco sertifikatus.

 

Mokymo trukmė

Dėstomas penkias dienas iš eilės po ~8 valandas per dieną.

 

Mokymo medžiagos sąrašas

Kiekvienas dalyvis gaus negrąžintinai atspausdintą Cisco Systems išleistą oficialų mokymo medžiagos komplektą, įskaitant ir praktinių darbų užduočių aprašymus, kurio apimtis - keli šimtai puslapių.

 

Daugiau informacijos čia.

 

Produktų
gamintojai
ir partneriai

Cisco learning
HP
VMware