Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1)

 
Penkių dienų trukmės mokymo kursas norintiems įgyti pradinių bazinių žinių ir įgūdžių būtinų kiekvienam kompiuterinių tinklų profesionalui, o taip pat pasiruošti Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1) egzaminui. Dalyvavę šiame mokyme dalyviai bus pasiruošę tolimesniam tobulėjimui kompiuterinių tinklų bei Cisco profesionalo karjeros kelyje, nes šis mokymas bei egzaminas yra pirmasis pagal Cisco mokymo ir sertifikavimo sistemą. Mokymo metu dalyviai susipažįsta su populiariausiomis tinklų topologijomis, protokolais, įranga (nagrinėjama Cisco firmos įranga). Taip pat dalyviai išmoksta įdiegti ir valdyti mažos įmonės (organizacijos) kompiuterinį tinklą bei pašalinti jo gedimus, sukonfigūruoti komutatorius, maršrutizatorius, prijungti tinklą prie plačios aprėpties tinklo (angl. Wide Area Network (WAN)) bei paprastomis priemonėmis apsaugoti nuo įsibrovimų. Išklausęs mokymo kursą, asmuo mokės sukonfigūruoti ir įdiegti mažos įmonės (organizacijos) kompiuterinį tinklą, vadovaujant šios srities aukštesnio lygio profesionalui. Mokymo kursas dėstomas lietuviškai, o mokymo medžiaga yra angliškai.
 
Rekomenduojama, kad dalyvių žinios prieš atvykstant į šį mokymą būtų ne mažesnės kaip: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas telekomunikacijų arba informacinių technologijų, arba radioelektronikos, arba fizikos srityse, naudojimosi kompiuteriu pagrindai, telekomunikacijų tinklo poreikio organizacijose supratimas, anglų kalbos pagrindai.
 
 
Mokymo grubus turinys
 
  •  Paprasto tinklo konstravimas.
  •  Ethernet LAN.
  •  WAN.
  •  LAN sujungimai.
  •  WAN sujungimai.
  •  Tinklo aplinkos valdymas.
  •  Atitinkami laboratoriniai darbai.
 
Mokymo dienotvarkė (mokymo temos planas) ir detalus turinys
 
Tai rekomenduojama dienotvarkė, galima ją reguliuoti atsižvelgiant į dalyvių žinias, įgūdžius ir pageidavimus. Jeigu dalyviai nėra ruošiami egzaminui, tuomet nebūtina išdėstyti visas temas, galima praleisti neaktualias temas, tačiau tai daryti reikia atsižvelgiant į tai, kad šis mokymo turinys yra optimalus remiantis daugiamete Cisco mokymo praktika.

 
1 diena. Mokymo įžanga. Paprasto tinklo konstravimas.
 
8:30 – 9:00           Mokymo įžanga.
 
 
9:00 – 10:50         Tinklo funkcijų išsiaiškinimas. Tinklo apsaugojimas. „Host to host“ komunikavimo modelio supratimas. TCP/IP interneto lygmens supratimas.
 
 
 
11:00 – 12:00       TCP/IP transporto lygmens supratimas. Paketo pristatymo proceso supratimas.
 
 
12:00 – 1:00         Pietūs
 
 
1:00 – 1:50           Laboratoriniai darbai: „Windows programų, kaip tinklo įrankių, panaudojimas“, „TCP/IP trijų pasisveikinimų proceso stebėjimas“, „Išplėstos PC tinklo informacijos stebėjimas“.
 
 
 
2:00 – 3:10           Ethernet supratimas. Prisijungimas prie Ethernet LAN. Skyriaus apibendrinimas.
 
 
 
3:20 – 4:35           Atviro LAN iššūkių supratimas. Tinklo iššūkių išsprendimas su komutuojamo LAN technologija. Paketo pristatymo proceso išsiaiškinimas.
 
 
 
4:35 – 5:00           Cisco IOS naudojimas.
 
 
 
2 diena. Ethernet LAN ir WAN.
 
 
 
8:30 – 9:40           Komutatoriaus darbo pradėjimas.
 
 
 
9:50 – 10:50         Laboratoriniai darbai: „Prisijungimas prie nuotolinės laboratorijos įrangos“, „Komutatoriaus darbo pradėjimas ir pradinis sukonfigūravimas“.
 
 
 
11:00 – 12:00       Komutatoriaus saugumo supratimas. Laboratorinis darbas „Pradiniai sukonfigūruoto komutatoriaus saugumo sustiprinimas“.
 
 
12:00 – 1:00         Pietūs.
 
1:00 – 2:00           Cisco IOS įrenginio naudojimas ir sukonfigūravimas. Komutavimo naudų padidinimas.
 
 
2:10 – 3:00           Komutatoriaus veikimo problemų išsprendimas. Skyriaus apibendrinimas.
 
 
 
3:10 – 4:10           Belaidžio tinklo veikimo išsiaiškinimas. WLAN saugumo supratimas.
 
 
 
4:20 – 5:00           WLAN įdiegimas. Skyriaus apibendrinimas.
 
 
 
3 diena. LAN sujungimai.
 
 
 
8:30 – 9:45           Maršrutizavimo funkcijų supratimas. Dvejetainio skaičiavimo pagrindų supratimas. Tinklo adresavimo schemos sudarymas.
 
 
 
9:55 – 11:15         Laboratorinis darbas „Potinklių užduotys“.
 
 
 
11:25 – 12:00       Cisco maršrutizatoriaus darbo pradėjimas bei sukonfigūravimas.
 
 
12:00 – 1:00         Pietūs.
 
 
1:00 – 1:50           Laboratoriniai darbai: „Pirminis maršrutizatoriaus darbo pradėjimas“, „Pirminis maršrutizatoriaus sukonfigūravimas“.
 
 
 
2:00 – 3:00           Paketo pristatymo proceso išsiaiškinimas. Cisco maršrutizatoriaus saugumo supratimas. Laboratorinis darbas „Pradiniai sukonfigūruoto maršrutizatoriaus saugumo sustiprinimas“.
 
 
 
3:10 – 4:05           Cisco SDM naudojimas. Cisco maršrutizatoriaus naudojimas DHCP serverio funkcijoms. Laboratorinis darbas „Cisco SDM panaudojimas sukonfigūruoti DHCP serverio funkciją“.
 
 
 
4:15 – 5:00           Nutolusių įrenginių pasiekimas. Laboratorinis darbas “Nuotolinio pasiekimo sesijų valdymas“. Skyriaus apibendrinimas.
 
 
 
4 diena. LAN sujungimai ir WAN.
 
 
 
8:30 – 10:40         WAN technologijų supratimas. Internet sujungimo įgalinimas. Statinio maršrutizavimo įgalinimas.
 
 
 
10:40 – 12:00       Laboratorinis darbas „Prisijungimas prie interneto“. Serijinio įkapsuliavimo sukonfigūravimas.
 
 
12:00 – 1:00         Pietūs.
 
 
1:00 – 2:30           Prisijungimas prie pagrindinio įmonės ofiso. RIP įgalinimas.
 
 
 
2:40 – 3:40           Dinaminio maršrutizavimo į pagrindinį įmonės ofisą įgalinimas.
 
 
 
3:50 – 5:00           Skyriaus apibendrinimas. Kaimynų atradimas tinke. Cisco protokolio skirto atradimui naudojimas.
 
 
 
5 diena. Tinklo aplinkos valdymas ir atitinkami laboratoriniai darbai.
 
 
 
8:30 – 10:10         Cisco maršrutizatoriaus veikimo pradžios ir konfigūravimo valdymas. Laboratorinis darbas „Maršrutizatoriaus darbo pradžios opcijų valdymas“, Cisco įrenginių valdymas.
 
 
 
10:20 – 12:00       Laboratorinis darbas „Filialo tinklo perkonfigūravimo patvirtinimas“.
 
 
12:00 – 1:00         Pietūs.
 
 
1:00 – 4:30           Laboratorinis darbas „Filialo tinklo perkonfigūravimo patvirtinimas“
 
 
 
4:30 – 5:00           Klausimai, atsakymai.
 
 
 
Dėstymo metodika
 
Dėstoma tradiciniu būdu kompiuterizuotoje mokymo klasėje. Dalyviai atlieka praktines užduotis toje pačioje mokymo klasėje prisijungdami prie techninės įrangos esančios mokymo klasėje arba per internetą. Praktinės užduotys atliekamos po kiekvienos temos išdėstymo atsižvelgiant į praktinio darbo svarbą temai ir turimą laiką likusį mokymui. Dalyviai, pageidaujantys daugiau pasimokyti dirbti su įranga, galės prisijungti prie įrangos iš namų, viešbučio ar kitos vietos. Dėstymo metodika yra standartizuota pagal Cisco mokymo sistemą, mokymas - sertifikuotas Cisco, mokymo dalyviai gaus Cisco sertifikatus.
 
 
Mokymo trukmė
 
Šis mokymo kursas dėstomas penkias dienas iš eilės po ~8 akademines valandas per dieną.
 
 
Mokymo medžiagos sąrašas
 
Kiekvienas dalyvis gaus negrąžintinai atspausdintą Cisco Systems išleistą oficialų mokymo medžiagos komplektą, įskaitant ir praktinių darbų užduočių aprašymus, kurio apimtis - keli šimtai puslapių.
 
                Daugiau informacijos čia.

Produktų
gamintojai
ir partneriai

Cisco learning
HP
VMware