Informacijos saugos mokymas informacinių technologijų naudotojams

Informacijos sauga besirūpinantys specialistai sutaria, kad informacijos praradimo ar vagystės priežastis dažniausiai yra darbuotojų nemokėjimas tinkamai elgtis su informacija ir jos laikmenomis, o tai gali sukelti didžiulius nuostolius įmonėms, sutrikdyti jų veikimą. Laikmenos turima omenyje pačia plačiąja prasme: kompiuteriai, kompiuterinis tinklas, internetas, telefonai, USB atmintis, išoriniai standieji diskai, spausdinta informacija, darbuotojų susirinkimų pravedimo lentos ir net žmogaus smegenys. Daugelis įmonių ir organizacijų pastaruoju metu labai intensyviai apmoko darbuotojus informacijos saugos, nes informacijos praradimo ir vagysčių stipriai daugėja. Tai susiję su pačios informacijos ir jos laikmenų rūšių daugėjimu, o tai puiki terpė nusikaltėliams neteisėtai gauti informaciją, už kurią jie vėliau vienokiu ar kitokiu būdu gauna didelius pinigus. Net ištisos valstybės jau vykdo plataus masto mokomąsias programas, pvz. JAV visų valstybinių įstaigų darbuotojai privalo būti baigę informacijos saugos IT naudotojams mokymą. Daugiau apie informacijos ir jos laikmenų rūšis bei tai, kokia informacija nusikaltėliams yra reikalinga, kokias apsaugos programas vykdo JAV bei kitos vakarų valstybės, ateityje skaitykite čia (šiuo metu dar ruošiama).

Mes peržiūrėjome kelias dešimtis užsienyje sukurtų informacijos saugos IT naudotojams mokymo programų ir mokymo medžiagų ir atrinkome pačias reikalingiausias temas bei geriausias mokymo metodikas. Tuomet sukūrėme mokymą, kuris apima visų pasaulio stipriausių tokio pobūdžio mokymų temas. Mūsų mokymas nenusileidžia stipriausiems JAV, Kanados, Jungtinės Karalystės tokio pobūdžio mokymams, o daugelio mokymo organizacijų net pralenkia.

Mes atnaujiname mokymo medžiagą, testus, praktinius pratimus ir kitus mokymo dalykus bent kartą į metus, atsižvelgdami į IT saugos naujoves pasaulyje ir Lietuvoje.
Mūsų mokymo metu gausu praktinių užsiėmimų, dalyviai išmoksta praktiškai naudoti saugos priemones ir dalį jų panaudoja jau pirmosios mokymo dienos metu, o tai duoda apčiuopiamą apsaugą nuo pat to monento, kai jūs pradedate dalyvauti mūsų mokyme.

Tyrimai rodo, kad nuo 40% iki 80% svarbių duomenų saugomi darbuotojų kompiuteriuose, 32% duomenų prarandami dėl vartotojų kaltės ir net 70% incidentų ir veiklos sutrikimų sukelia įmonės darbuotojai. Taigi, žmogus gali būti tiek stipriausia, tiek silpniausia grandimi, prieš kurią techninės priemonės ir technologijos dažnai yra bejėgės.
Nepakanka turėti tinkamų IT sistemų ar vidinės organizacijos politikos informacijos apsaugai užtikrinti, nes visuomet yra žmoniškasis faktorius, visas šias priemones galintis paversti pažeidžiamomis. Norint užtikrinti informacijos apsaugą organizacijos viduje ir sklandų įmonės darbą, svarbu išmokyti jos darbuotojus atkreipti dėmesį į pasikėsinimus, atpažinti grėsmes ir tinkamai į tai sureaguoti.
 
Mūsų mokymas:
• IT naudotojams padės saugiau operuoti elektronine ir ne tik elektronine informacija,
• Padės išvengti įmonės nuostolių ir veiklos sutrikimo dėl galimo informacijos praradimo,
• Padidins darbo efektyvumą, nes sumažės saugos incidentų pašalinimo gaišaties ir kaštų,
• Išmokys išvengti sukčių pinklių,
• Įmonės vadovybei padės įgyvendinti saugos politiką.
 
Pageidaujant, šis mokymas gali būti nevienadienis, nes net ir po labai gero mokymo darbuotojų budrumas palaipsniui nuslopsta, žinios pasimiršta, atsiranda informacijos saugos naujovių, todėl mokymas turėtų būti tęsiamas periodiškai atnaujinant darbuotojų žinias ir budrumą. Tolimesnis švietimas gali būti vykdomas naudojant šiuolaikines technologijas ir novatorišką programinę įrangą. Darbuotojams gali būti pateikiami testai, sumodeliuotos situacijos ir pratimai, o naujiems darbuotojams pateikiamos patogios atmintinės. Pagal gautus rezultatus įmonė iš karto matys didžiausias savo darbuotojų žinių spragas, nustatys sritis, kurias reikėtų stiprinti, matys darbuotojų pažangą, mokymo efektyvumą.
 
Mokymas gali būti tiek bendrojo pobūdžio, tiek individualiai pritaikytas kiekvienai organizacijai, atsižvelgiant į jos vidaus politiką, veiklos sferą, naudojamą programinę įrangą, darbuotojų žinias ir kita.
 
Mokymo trukmė - nuo vienos iki dviejų dienų, priklausomai nuo kliento pasirenkamų temų ir jų gilumo.

Mokymo stambus turinys
  • Įžanga (Kodėl Jums svarbus šis mokymas?)
  • Saugus darbas lokalioje aplinkoje
  • Saugus darbas vietiniame kompiuteriniame tinkle ir su mobiliomis laikmenomis
  • Saugus Interneto naudojimas
  • Saugus nuotolinis įmonės informacijos pasiekimas
  • Atsakomieji veiksmai įvykus incidentui
  • Būtina žinoti vadovams
Jeigu norite pamatyti detalų šio mokymo turinį, parašykite mums el. laišką su prašymu ir mes atsiųsime.
 
Mokyme gausu praktinių Lietuvos bei užsienio įmonių pavyzdžių, dažniausiai daromų klaidų paaiškinimų, į mokymus įtraukiami ir patys klausytojai, kurie yra skatinami diskutuoti ir iš karto ieškoti galimų sprendimo būdų įvairioms situacijoms.

Produktų
gamintojai
ir partneriai

Cisco learning
HP
VMware