Implementing Cisco (MPLS)

Šiame penkių dienų trukmės mokyme išmokstama MPLS technologija nuo pagrindų iki pažangaus VPN sukonfigūravimo. Kurso dalyviams išaiškinama MPLS technologijos VPN savybės iš telekomunikacijų paslaugų teikėjo perspektyvos, mokoma sukonfigūruoti reikiamus nustatymus ir funkcijas veikiančioje paslaugų teikėjo aplinkoje. Mokymo metu pateikiama ir sudėtingesnių dalykų, tokių, kaip „srauto inžinerija“ (angl. Traffic Engineering), „spartus maršrutas“ (angl. Fast Route) ir „bet koks transportas per MPLS“ (angl. Any Transport over MPLS (AToM)). Siekiant pagilinti šias naujausių technologijų žinias dar labiau, reikėtų sudalyvauti dar aukštesnio lygio mokymo kurse „MPLS Traffic Engineering and other Features“. Esant galimybei sudaryti kelias dalyvių grupes, jie paskirstomi taip, kad vienoje grupėje mokytųsi dalyviai su kuo vienodesnėmis pradinėmis žiniomis. Mokymo kursas dėstomas lietuviškai, o mokymo medžiaga yra angliškai.

 

Rekomenduojama, kad dalyvių žinios prieš atvykstant į šį mokymą būtų ne mažesnės kaip: Cisco CCNA lygio žinios, Cisco BSCI mokymo kurse suteikiamos žinios, Cisco BGP mokymo kurso temose apie VPN suteikiamos žinios, praktiniai įgūdžiai įdiegiant ir aptarnaujant Cisco įrangos tinklus, Cisco QoS mokymo kurse suteikiamos žinios, anglų kalbos pagrindai.

 

Mokymo grubus turinys

  •   MPLS koncepcijos.
  •   Žymės priskyrimas ir paskirstymas.
  •   Kadro modos MPLS įdiegimas Cisco IOS platformose.
  •   MPLS VPN technologija.
  •   MPLS VPN įdiegimas.
  •   Sudėtingi MPLS VPN.
  •   Interneto prieiga ir MPLS VPN.
  •   MPLS TE apžvalga.

Mokymo dienotvarkė (mokymo temos planas) ir detalus turinys

Tai rekomenduojama dienotvarkė, galima ją reguliuoti atsižvelgiant į dalyvių žinias, įgūdžius ir pageidavimus. Jeigu dalyviai nėra ruošiami egzaminui, tuomet nebūtina išdėstyti visas temas, galima praleisti neaktualias temas, tačiau tai daryti reikia atsižvelgiant į tai, kad šis mokymo turinys yra optimalus remiantis daugiamete Cisco mokymo praktika.

1 diena. Mokymo įžanga. MPLS koncepcijos, žymės priskyrimas ir paskirstymas. Kadro modos MPLS įdiegimas Cisco IOS platformose.

 

8:30 – 9:00           Mokymo įžanga.

 

9:00 – 10:20         Įžanga į pagrindines MPLS koncepcijas. Įžanga į MPLS žymes ir žymių grupes. MPLS pritaikymų identifikavimas. LDP kaimynų atradimas.

 

10:30 – 12:00       Laboratorinis darbas „Paslaugų tiekėjo IGP maršrutizavimo aplinkos įdiegimas“.

 

12:00 – 1:00         Pietūs

 

1:00 – 2:10           Įžanga į tipinio žymės paskirstymo kadro modos MPLS, įžanga į susiėjimą kadro modos MPLS, įžanga į MPLS žymės priskyrimo, paskirstymo ir išlaikymo modas. Įžanga į CEF komutavimą.

 

2:10 – 3:00           Kadro modos sukonfigūravimas, monitoringas ir sutrikimų pašalinimas ant Cisco IOS platformų.

 

3:00 – 5:00           Laboratorinis darbas „Stuburinio MPLS aplinkos sukūrimas“.

 

2 diena. MPLS VPN technologija. MPLS VPN įdiegimas.

 

8:30 – 10:40         Įžanga į VPN, jų kategorizavimas, įžanga į MPLS VPN architektūrą, maršrutizavimo modelį. MPLS VPN paketų persiuntimas.

 

10:40 – 11:30       MPLS VPN mechanizmų naudojimas Cisco IOS platformose. VRF lentelių sukonfigūravimas. MP-BGP sesijos sukonfigūravimas tarp PE maršrutizatorių.

 

10:30 – 12:00       Laboratorinis darbas „Pirminio MPLS VPN įdiegimo sukonfigūravimas“.

 

12:00 – 1:00         Pietūs.

 

1:00 – 1:45           Mažos apimties maršrutizavimo protokolų sukonfigūravimas tarp PE ir CE maršrutizatorių. MPLS VPN veikimo monitoringas.

 

1:45 – 2:45           Laboratorinio darbo „Pirminio MPLS VPN įdiegimo sukonfigūravimas“ tęsinys.

 

2:45 – 4:45           EIGRP paleidimas tarp PE ir CE maršrutizatorių.

 

3 diena. MPLS VPN įdiegimas (tęsinys). Sudėtingi MPLS VPN.

 

8:30 – 10:00         OSPF kaip maršrutizavimo protokolo sukonfigūravimas tarp PE ir CE maršrutizatorių.

 

10:00 – 11:15       Laboratorinis darbas „OSPF paleidimas tarp PE ir CE maršrutizatorių“.

 

11:15 – 12:00       BGP kaip maršrutizavimo protokolo sukonfigūravimas tarp PE ir CE maršrutizatorių. MPLS VPN sutrikimų pašalinimas.

 

12:00 – 1:00         Pietūs.

 

1:00 – 3:00           Laboratorinis darbas „BGP paleidimas tarp PE ir CE maršrutizatorių“.

 

3:00 – 3:45           Pažangių VRF importo ir eksporto savybių naudojimas. Įžanga į persidengiančius VPN.

 

3:45 – 5:15           Laboratorinis darbas „Persidengiančių VPN įdiegimas“.

 

4 diena. Sudėtingi MPLS VPN (tęsinys). Interneto prieiga ir MPLS VPN.

 

8:30 – 10:20         Įžanga į centrinių paslaugų VPN. Laboratorinis darbas „Paslaugų tiekėjų sujungimas“.

 

10:20 – 10:40       Įvadas į valdomą CE maršrutizatoriaus paslaugą.

 

10:40 – 12:10       Laboratorinis darbas „Bendrųjų paslaugų VPN įdiegimas“.

 

12:10 – 1:10         Pietūs.

 

1:10 – 2:40           Įžanga į interneto prieigos modelius su MPLS VPN. Atskirų interneto prieigos ir VPN paslaugų įdiegimas. Interneto prieigos kaip atskiro  VPN įdiegimas.

 

2:40 – 4:40           Laboratorinis darbas „Centrinės zonos interneto prijungimo su MPLS VPN įdiegimas“.

 

5 diena. MPLS TE apžvalga.

 

8:30 – 10:30         Įžanga į TE koncepciją. MPLS TE komponentų supratimas ir sukonfigūravimas Cisco IOS platformose, monitoringo pagrindai.

 

10:30 – 12:00       Laboratorinis darbas „Pagrindinio MPLS TE įdiegimas“.

 

12:00 – 1:00         Pietūs.

 

1:00 – 4:00           Laboratorinio darbo „Pagrindinio MPLS TE įdiegimas“ tęsinys.

 

4:00 – 4:30           Klausimai, atsakymai.

 

 

Dėstymo metodika

Dėstoma tradiciniu būdu kompiuterizuotoje mokymo klasėje. Dalyviai atlieka praktines užduotis toje pačioje mokymo klasėje prisijungdami prie techninės įrangos esančios mokymo klasėje arba per internetą. Praktinės užduotys atliekamos po kiekvienos temos išdėstymo atsižvelgiant į praktinio darbo svarbą temai ir turimą laiką likusį mokymui. Dalyviai, pageidaujantys daugiau pasimokyti dirbti su įranga, galės prisijungti prie įrangos iš namų, viešbučio ar kitos vietos. Dėstymo metodika yra standartizuota pagal Cisco mokymo sistemą, mokymas - sertifikuotas Cisco, mokymo dalyviai gaus Cisco sertifikatus.

 

Mokymo trukmė

Dėstoma penkias dienas iš eilės po ~8 valandas per dieną.

 

Mokymo medžiagos sąrašas

Kiekvienas dalyvis gaus negrąžintinai atspausdintą Cisco Systems išleistą oficialų mokymo medžiagos komplektą, įskaitant ir praktinių darbų užduočių aprašymus, kurio apimtis - keli šimtai puslapių.

 

 Daugiau informacijos čia.

Produktų
gamintojai
ir partneriai

Cisco learning
HP
VMware